Waltz

The melody of the waltz, which we are able to hear in this piece, comes form the Kurpie region and is a song entitled „Matulu moja”. The choreography is styled as a dance of figurines in an enchanted music box. In the first scene we can see a child, looking with bewilderment at characters frozen in place. With the first touch the mechanism comes to life and everything begins to slowly rotate in a steady rhythm of the waltz. At the end, when the figurines go back to their assigned places, the child stays enchanted inside the music box and another one is „set free”. This way the whole process can begin again with a new „wind up” of the music box.

Waltz

przez Witold Jarosiński | Strategic Partnership for Dance in Education

<a href="https://www.passionfruits.eu/wp-content/uploads/2017/09/Maciek/Walc.mp3" download="">Download</a>

Version A

<a href="https://www.passionfruits.eu/wp-content/uploads/2017/09/PL_Walc_ver. A.mp4" download="">Download</a>

Version B

<a href="https://www.passionfruits.eu/wp-content/uploads/2017/09/PL_Walc_ver._B.mp4 " download="">Download</a>

Version C

<a href="https://www.passionfruits.eu/wp-content/uploads/2017/09/PL_Walc_ver. C.mp4 " download="">Download</a>

Instructions

<a href="https://www.passionfruits.eu/wp-content/uploads/2017/09/Instruktarze/Instructions_PL_ENG.mp4" download="">Download</a>
Warunki korzystania

Warunki korzystania

Stowarzyszenie „Passionfruits” jest właścicielem praw autorskich majątkowych  i zależnych wszystkich zasobów dostępnych na stronie. Dopuszcza się ich wykorzystanie jedynie w celach edukacyjnych, mających charakter niezarobkowy i zgodnie z zasadami licencji Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0).

 

Link do pełnej treści licencji:

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl

 

Wykorzystując którykolwiek z zasobów należy każdorazowo podać jego autora lub autorów (zgodnie z informacjami podanymi na stronie) oraz wskazać właściciela praw autorskich majątkowych.

 

Na przykład:

 

Tytuł: Serele

Muzyka: Witold Jarosiński

Choreografia: German Komarovski

Własność praw autorskich majątkowych: Stowarzyszenie „Passionfruits”.

 

Jakakolwiek modyfikacja lub ingerencja w integralność utworów jest niedozwolona.

 

W razie wątpliwości dotyczących zasad wykorzystania zasobów, prosimy o kontakt.

You have Successfully Subscribed!