Projekt „ECO-nomics” powstał z inicjatywy młodych ludzi zainteresowanych zgłębieniem zależności pomiędzy proekologicznym stylem życia a stanem domowego budżetu. Już same kluczowe słowa naszego projektu – „ekologia” i „ekonomia”- wydają się być powiązane. Oba pochodzą bowiem od greckiego słowa „eko” oznaczającego „dom”. Głównym celem naszego projektu była zatem identyfikacja zachowań które nie tylko pozwolą chronić nasz wspólny dom, czyli środowisko naturalne, ale jednocześnie umożliwią lepsze zarządzanie zasobami naszych gospodarstw domowych.

Podczas działań zaplanowanych w tym projekcie staraliśmy się znaleźć odpowiedzi na wiele nurtujących nas pytań. Między innymi:

  • Jaki i jak znaczący jest wpływ ekologicznego stylu życia na stan domowych finansów?
  • Które z możliwych do podjęcia działań pozwolą uzyskać największe korzyści?
  • Jaki jest koszt (czas, organizacja itp.) przestrzegania zasad ochrony środowiska dla jednostki i dla gospodarstwa domowego?
  • Czy możliwe jest obniżenie kosztów związanych z proekologicznym stylem życia i zwiększenie związanych z nim zysków?

Aby uzyskać odpowiedzi na te i inne pytania zorganizowaliśmy wymianę młodzieży, w której wzięły udział dwie grupy młodych ludzi – 20 osób z Polski oraz tyle samo z Litwy. Nasze działanie odbyło się w Murzasichlu i trwało 7 dni podczas których wspólnymi wysiłkami przeprowadziliśmy proces badawczy w nadziei uzyskania konkretnych wyników, które możemy z kolei przedstawić szerszej publiczności.