Nasz projekt pod tytułem „Ty też możesz zostać superbohaterem” dotyczył promowania zachowań proekologicznych. Inspiracją dla nas były akcje podejmowane na szeroką skalę w krajach Europy Zachodniej. Nas też problem ten dotyczy i poczuliśmy, że czas zrobić porządek na własnym podwórku. Zastanawiając się jaką drogą pójść, uznaliśmy przede wszystkim, iż problem zaśmiecania naszej planety jest wynikiem złych nawyków i braku świadomości w społeczeństwie. Postanowiliśmy więc zacząć pracę dosłownie u podstaw i za główny cel przyjęliśmy zwiększenie świadomości i promowanie postaw proekologicznych wśród najmłodszych – dzieci w wieku przedszkolnym i tych uczęszczających do początkowych klas szkoły podstawowej. Uważamy, że, zgodnie z przysłowiem – czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał.

Our project entitled “You can be a superhero too” was aimed to promote pro-eco behavior. Actions taken up in Western Europe were an inspiration for us and because we feel that this issue is also important for us, we decided it is time to clean up our own backyard. Figuring out what way will be best, we found that the issue of polluting our planet stems from bad habits and lack of awareness. We decided to begin work at the roots so as our main goal we have taken up raising awareness and promoting pro-eco attitudes among kindergarten and school children. We felt that if we start the education process there, there is a chance that the kids will grow up to be environmentally conscious adults.

Korzystając z ogromnej popularności komiksowych superbohaterów jaka jest efektem kinowych produkcji rodem z Hollywood, postanowiliśmy w takiej właśnie formie dotrzeć do naszych odbiorców. Stworzyliśmy postacie proekologicznych superbohaterów a następnie przygotowaliśmy foto-komiksy z ich udziałem. Miały one funkcję informacyjną i promowały prawidłowe, proekologiczne zachowania.

Zacznijmy jednak od początku – czas sprawdzić swoją wiedzę o ekologii!

Using the enormous popularity of comic superheroes due to Hollywood based movies, we chose that way to reach our audience. We created characters of pro-eco superheroes and made photo-comics with them. They had and educational and informative goal and they were promoting good habits.

 

But first – it’s time to check your knowledge about ecology!

I jak Wam poszło? Jeśli dobrze to gratulujemy – tak trzymać! Jeśli jednak nie do końca byliście pewni wszystkich odpowiedzi to skorzystajcie z mocy naszych superbohaterów i zdobywajcie wiedzę śledząc ich przygody.

And how did you do? If you scored high, congratulations – keep it up!. But if you were not sure of all the answers, let our superheros help you. Learn by following their adventures.

Teraz możecie śmiało spróbować swoich sił w quizie jeszcze raz. Moc naszych superbohaterów będzie z Wami. Pamiętajcie tylko o ich przesłaniu!

Now you can go back and try your strenght in the quiz another time. The power of our superheroes will be with you. Just remember their motto!

Warunki korzystania

Warunki korzystania

Stowarzyszenie „Passionfruits” jest właścicielem praw autorskich majątkowych  i zależnych wszystkich zasobów dostępnych na stronie. Dopuszcza się ich wykorzystanie jedynie w celach edukacyjnych, mających charakter niezarobkowy i zgodnie z zasadami licencji Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0).

 

Link do pełnej treści licencji:

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl

 

Wykorzystując którykolwiek z zasobów należy każdorazowo podać jego autora lub autorów (zgodnie z informacjami podanymi na stronie) oraz wskazać właściciela praw autorskich majątkowych.

 

Na przykład:

 

Tytuł: Serele

Muzyka: Witold Jarosiński

Choreografia: German Komarovski

Własność praw autorskich majątkowych: Stowarzyszenie „Passionfruits”.

 

Jakakolwiek modyfikacja lub ingerencja w integralność utworów jest niedozwolona.

 

W razie wątpliwości dotyczących zasad wykorzystania zasobów, prosimy o kontakt.

You have Successfully Subscribed!