Teatr, jako najstarsza instytucja kultury pełnił zawsze funkcję edukacyjną w stosunku do wszystkich zaangażowanych osób po obu stronach kurtyny. Dziś jego rola jest szczególnie ważna, zwłaszcza w procesie kształtowania społeczeństwa zaangażowanego poprzez obcowanie z kulturą. Teatr pozwala bowiem oddziaływać na osobowość człowieka, wzbogacać jego wiedzę, kształtować postawy moralne, rozwijać wyobraźnię, stymulować postawę twórczą charakteryzującą się otwarciem na rzeczywistość, zdolnością rozumienia ludzi i samego siebie. Zmusza on widza do aktywności intelektualnej, dokonywania ocen i konfrontowania ich z własnym postępowaniem oraz pozwala na samodzielną, indywidualną interpretację. Dlatego tak ważne jest dotarcie z tą formą kultury do młodzieży.

Głównym celem naszego projektu, zatytułowanego „#TheatreRediscovered” było zwiększenie aktywnego uczestnictwa młodzieży w wieku 18-30 lat w życiu kulturalnym, a konkretnie zachęcenie ich do pójścia do teatru. Aby osiągnąć ten cel musieliśmy przede wszystkim zdać sobie pytanie na czym polega problem niskiej frekwencji – przeprowadzone w 2015 roku badanie wskazywało, iż 85% nastolatków nie było w ciągu roku ani razu w teatrze. W procesie przygotowań do projektu, młodzież działająca w naszych organizacjach przeprowadziła badania, z których wynikało, iż najczęstsze powody to:

 

  1. Forma – wizyta w teatrze jest dla wielu osób, zwłaszcza mieszkających poza dużymi miastami, problematyczna logistycznie. Utarł się też obraz teatru jako miejsca „sztywnego”, bardzo formalnego i odpowiedniego dla osób starszych, nie oferującego poziomu rozrywki jakiej młodzież szuka.

 

  1. Język – problem ze zrozumieniem przekazywanych treści, niedopasowanie sposobu komunikacji to dzisiejszego stylu komunikowania się młodzieży.

 

  1. Treść – młodzież wskazywała, iż sztuki teatralne traktują o problemach im dalekich, niedopasowanych do dzisiejszych sytuacji i przez to mało wartościowych.

Dlatego też postanowiliśmy zorganizować wymianę młodzieży, w której wzięły udział dwie grupy uczestników – po 20 osób z Polski i Litwy. Jest to młodzież, która interesuje się teatrem i aktorstwem a swoją pasję doskonali podczas warsztatów oraz przygotowując i wystawiając spektakle pod okiem starszych kolegów (często zawodowych aktorów i reżyserów) w ramach naszych organizacji. Wymiana ta odbyła się w Polsce – w Murzasichlu koło Zakopanego. Podczas działań projektowych uczestnicy wykorzystywali metody edukacji poza-formalnej aby przygotować naszą odpowiedź na powyższe powody niskiej popularności teatru wśród młodzieży. Nasza koncepcja zakładała, iż wybierzemy fragmenty sztuk traktujących o wartościach i problemach uniwersalnych – znane sceny grupowe, duety czy monologi. Wybrane fragmenty następnie zainscenizujemy w sposób zapewniający dotarcie do młodzieży w bliskiej im formie przekazu – miały być one mówione „młodzieżowym” językiem a pojawiające się postacie za pomocą odpowiednio dobranego ruchu scenicznego, kostiumów i słownictwa zostały „uwspółcześnione” z zachowaniem elementów ich pierwotnej konstrukcji. Powstałym scenkom nadaliśmy formę klipów wideo przygotowanych pod kątem udostępniania na Facebooku.

 

Powstało łącznie 9 scenek – część po polsku, część po litewsku a część po angielsku. Można wśród nich znaleźć zarówno sceny grupowe, duety, jak i monologi. Zapraszamy do obejrzenia wszystkich!

Stworzyliśmy też profil #TheatreRediscovered na portalu Facebook. Oprócz efektów naszego projektu można tam również znaleźć informacje na temat aktualnie granych spektakli, recenzje sztuk teatralnych, zaproszenia na festiwale itp. Zapraszamy do odwiedzenia go – link poniżej.