Projekt pod tytułem ” Mind Hygiene”, przygotowany został wspólnie przez młodzież z Polski i Litwy. Wzięły w nim udział dwie grupy młodych ludzi (po 20 osób z każdego z krajów) a jego głównym działaniem była dwustronna wymiana młodzieży, która odbyła się w terminie od 14 do 22 października 2017 roku w Murzasichlu (Polska).

Głównym celem naszego projektu było podniesienie świadomości uczestników i odbiorców docelowych naszych działań upowszechniających w kwestii dążenia do „higieny umysłu”. Pojęcie to zdefiniowaliśmy wspólnymi siłami jako umiejętność osiągnięcia równowagi i dobrego samopoczucia – w swoim ciele i z samym sobą. Na sukces w tym zakresie składa się wiele czynników, z których naszym zdaniem najważniejsze to aktywność fizyczna, zbilansowana dieta i umiejętność radzenia sobie ze stresem.

Aby osiągnąć postawiony sobie cel stwierdziliśmy, iż w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na problem. W tym miejscu z pomocą przyszły nam stworzone w czasie wymiany spoty filmowe dotykające każdej z wymienionych wyżej kwestii.

Po zwróceniu uwagi na problem, chcieliśmy przygotować coś, co posłuży jako mapa na drodze dojścia do „higieny umysłu”. Postała więc ulotka informacyjna oparta o poczynione przez nas w trakcie wymiany spostrzeżenia. Chcieliśmy bowiem dać szansę zdobycia kompetencji równie niezbędnych do aktywnego i świadomego funkcjonowania w społeczeństwie w sferze prywatnej, jak i w sferze zawodowej, oraz spróbować zainspirować odbiorców do dzielenia się tymi umiejętnościami z innymi osobami. Zależało nam, aby każdy z odbiorców zdawał sobie sprawę jak dane czynniki wpływają na jego organizm, samopoczucie, aby wiedział jakie kroki/metody może podjąć w celu poradzenia sobie z sytuacją awaryjną i wreszcie, aby mógł osiągnąć tytułową „higienę umysłu”.

Biorąc pod uwagę wpływ jaki zrealizowany projekt miał na uczestników oraz odbiorców docelowych, możemy z całą pewnością uznać, że nasze złożenia zostały osiągnięte. Czy będzie to jedynie krótkotrwały zryw, czy raczej stała zmiana w stylu życia okaże się dopiero za jakiś czas.