Projekt „Find the Connection” został przygotowany przez dwie grupy młodych ludzi zafascynowanych folklorem swoich regionów. Realizując ten projekt chcieliśmy wcielić się w role badaczy i sprawdzić jakie są powiązania pomiędzy układem ról społecznych i norm, religią, historią i topografią regionu a folklorem wyrażonym w postaci tańca, śpiewu, obrzędów i strojów. Zgłębienie tych zależności na przykładzie naszych regionów oraz na podstawie regionu Podhala było zatem głównym celem naszego projektu. Jednocześnie, chcieliśmy spróbować sami wcielić się w rolę badaczy i sami zweryfikować pewne tezy. W dzisiejszym modelu edukacji, wiedza jest nam najczęściej podawana w trybie oznajmującym. Chcieliśmy zatem mieć okazję do podjęcia procesu badawczego samemu. Uważamy bowiem, iż sam proces poszukiwania odpowiedzi może być równie cenną lekcją, jak jego efekty. Dlatego też wybraliśmy program Erasmus+, który stawia nacisk na edukację pozaformalną.

Aby osiągnąć założony sobie cel zaplanowaliśmy szereg działań, wśród których kluczowe miejsce zajmuje wymiana młodzieży. Zakładała ona udział dwóch grup młodych ludzi – po 20 osób z Polski i Litwy – w 10 dniowym przedsięwzięciu odbywającym się  w miejscowości Murzasichle na Podhalu, mającym na celu głębsze poznanie czynników, które kształtowały i nadal kształtują naszą tradycję i kulturę. Pozwoliło to nam również lepiej zrozumieć odmienność innych kultur europejskich.