Projekt pod tytułem „Youth Unplugged” został przygotowany przez trzy grupy młodych ludzi z trzech krajów Europy wschodniej – Polski, Litwy i Czech. Jego celem było zwiększenie szans młodzieży na rynku pracy, na który już niedługo będą wkraczać. Skupia się mianowicie na rozwoju umiejętności „miękkich” związanych z bezpośrednimi kontaktami międzyludzkimi, które obecnie są w coraz większym zaniku w związku z powszechną obecnością nowoczesnych technologii komunikacyjnych opartych na Internecie. Nie negujemy korzyści jakie technologie te wnoszą do naszego życia, jednak chcemy zwiększyć świadomość z jaką młodzi ludzie z nich korzystają.

Drogą do osiągnięcia wyznaczonych celów była dla nas wymiana młodzieży, na czas której zrezygnowaliśmy z telefonów komórkowych i Internetu a wszystkie zadania projektowe realizowaliśmy  z naciskiem na bezpośrednie interakcje między uczestnikami. Wymiana ta była trójstronna i odbyła się w terminie od 14-go do 23-go sierpnia 2016 roku w Murzasichlu z rejonie polskich Tatr. Wzięły w niej udział trzy 20-to osobowe grupy młodzieży w wieku od 16-tego do 22-go roku życia. W ramach każdej grupy obecnych było dwoje liderów – kobieta i mężczyzna.

 

Podczas działań zaplanowanych w harmonogramie wykorzystaliśmy wiele metod edukacji pozaformalnej. Najważniejsze z nich to:
– gry symulacyjne,
– warsztaty artystyczne,
– warsztaty taneczne,
– prezentacje multimedialne i projekcje,
– praca w grupach o zróżnicowanej liczebności i składzie,
– praca indywidualna,
– gry miejskie i terenowe,
– dyskusje z moderatorem,
– debaty oksfordzkie,
– aktywności angażujące społeczność lokalną,
– zabawy integracyjne
– energizery.