Trojak

Trojak wywodzi się z folkloru Śląska i jest, obok krakowiaka, jednym z najpopularniejszych tańców ludowych dla dzieci w Polsce. Taniec ten składa się z dwóch części – wolnej, tańczonej w metrum 3/4 oraz szybkiej o metrum 2/4. Ze względu na swoją przystępną formę i prostotę melodii jest on często wykorzystywany w trakcie występów i pokazów, przez co zdążył już nieco się opatrzeć. W związku z tym zdecydowaliśmy się zaproponować nasze, nieco inne spojrzenie na ten taniec. Choreografia bazuje na stopniowaniu emocji. Początek, zarówno w muzyce, jak i w ruchu, stylizowany jest na taniec salonowy – jako forma zapoznania się partnerów ze sobą. Następnie przechodzimy do trojaka w najbardziej klasycznej formie. Na koniec pojawia się szalona samba – jako wariacja na temat dwumiarowej, szybkiej części trojaka. Wszystkie elementy tańczone są w trójkach i oparte na podobnych figurach a różnią się jedynie poziomem ekspresji w poszczególnych częściach tańca.

 

 

Trojak

przez Witold Jarosiński | Strategic Partnership for Dance in Education

<a href="https://www.passionfruits.eu/wp-content/uploads/2017/09/Maciek/Trojak.mp3" download="">Pobierz</a>

Wersja A

<a href="https://www.passionfruits.eu/wp-content/uploads/2017/09/PL_Trojak_ver._A.mp4" download="">Pobierz</a>

Wersja B

<a href="https://www.passionfruits.eu/wp-content/uploads/2017/09/PL_Trojak_ver._B.mp4 " download="">Pobierz</a>

Wersja C

<a href="https://www.passionfruits.eu/wp-content/uploads/2017/09/PL_Trojak_ver._C.mp4 " download="">Pobierz</a>

Instruktaż

<a href="https://www.passionfruits.eu/wp-content/uploads/2017/09/Instruktaze/Instruktaz_PL_PL.mp4" download="">Pobierz</a>
Warunki korzystania

Warunki korzystania

Stowarzyszenie „Passionfruits” jest właścicielem praw autorskich majątkowych  i zależnych wszystkich zasobów dostępnych na stronie. Dopuszcza się ich wykorzystanie jedynie w celach edukacyjnych, mających charakter niezarobkowy i zgodnie z zasadami licencji Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0).

 

Link do pełnej treści licencji:

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl

 

Wykorzystując którykolwiek z zasobów należy każdorazowo podać jego autora lub autorów (zgodnie z informacjami podanymi na stronie) oraz wskazać właściciela praw autorskich majątkowych.

 

Na przykład:

 

Tytuł: Serele

Muzyka: Witold Jarosiński

Choreografia: German Komarovski

Własność praw autorskich majątkowych: Stowarzyszenie „Passionfruits”.

 

Jakakolwiek modyfikacja lub ingerencja w integralność utworów jest niedozwolona.

 

W razie wątpliwości dotyczących zasad wykorzystania zasobów, prosimy o kontakt.

You have Successfully Subscribed!