Šerelė

Folklorystyczna wersja muzyki i tańca pochodzi z regionu litewskiej Dzukii, która  położona jest na południu kraju oraz częściowo też na terytorium Polski i Białorusi. Taniec, który powstał w ramach projektu składa się z dwóch części. W pierwszej części solowa para tancerzy stara się obudzić ze snu tancerzy i zaprosić do tańca. W tej części tańca ważne jest aktorskie zgrywanie oraz zrozumienie muzyki, która nadaje wykonywanym ruchom właściwe tempo.  W drugiej tańca części, po wzajemnym przywitaniu się tancerzy ukłonem, zakręca się zabawa, w której ciągle zmieniają się partnerzy do tańca. Chłopcy, na zmianę z dziewczynami, tworzą gwiazdki, po których znowu łączą się w pary ale coraz z inną osobą. W układzie tanecznym są wykorzystywane kroki wolnego biegu zarówno w parze jak i oddzielnie. Taniec jest ułożony w trzech wersjach parowych: dla 6 par, dla 6 dziewczyn i 3 chłopców oraz dla 6 chłopców i 3 dziewczyn.

 

Šerelė

przez Witold Jarosiński | Strategic Partnership for Dance in Education

<a href="https://www.passionfruits.eu/wp-content/uploads/2017/09/Maciek/Serele.mp3" download="">Pobierz</a>

Wersja A

<a href="https://www.passionfruits.eu/wp-content/uploads/2017/09/LT_Serele_ver._A.mp4" download="">Pobierz</a>

Wersja B

<a href="https://www.passionfruits.eu/wp-content/uploads/2017/09/LT_Serele_ver._B.mp4 " download="">Pobierz</a>

Wersja C

<a href="https://www.passionfruits.eu/wp-content/uploads/2017/09/LT_Serele_ver._C.mp4 " download="">Pobierz</a>

Instruktaż

<a href="https://www.passionfruits.eu/wp-content/uploads/2017/09/Instruktaze/Instruktaz_LT_PL.mp4" download="">Pobierz</a>
Warunki korzystania

Warunki korzystania

Stowarzyszenie „Passionfruits” jest właścicielem praw autorskich majątkowych  i zależnych wszystkich zasobów dostępnych na stronie. Dopuszcza się ich wykorzystanie jedynie w celach edukacyjnych, mających charakter niezarobkowy i zgodnie z zasadami licencji Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0).

 

Link do pełnej treści licencji:

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl

 

Wykorzystując którykolwiek z zasobów należy każdorazowo podać jego autora lub autorów (zgodnie z informacjami podanymi na stronie) oraz wskazać właściciela praw autorskich majątkowych.

 

Na przykład:

 

Tytuł: Serele

Muzyka: Witold Jarosiński

Choreografia: German Komarovski

Własność praw autorskich majątkowych: Stowarzyszenie „Passionfruits”.

 

Jakakolwiek modyfikacja lub ingerencja w integralność utworów jest niedozwolona.

 

W razie wątpliwości dotyczących zasad wykorzystania zasobów, prosimy o kontakt.

You have Successfully Subscribed!