Latiša

Pierwotna, folklorystyczna wersja muzyki i tańca pochodzi z regionu Żmudzi z zachodniej części Litwy. Głównym zadaniem tańca jest rytmiczne wykonywanie prostych elementów tanecznych oraz ciągła zmiana rysunków. Rozpoczyna i kończy taniec para solowa, która najpierw rozkręca tancerzy, proponując dla nich rytmicznie powtórzyć zwykłe ruchy taneczne, a w końcu zatrzymuje ich, kończąc tym samym taniec. W układzie tanecznym są wykorzystywane kroki chodzone, cwał, klasyczne releve oraz polka trzęsionka, która jest wykonywana zarówno w parze, w trzymaniu się dyszlowym, jak i oddzielnie. Taniec jest ułożony w trzech wersjach parowych: dla 6 par, dla 6 dziewczyn i 3 chłopców oraz dla 6 chłopców i 3 dziewczyn.

Latiša

przez Witold Jarosiński | Strategic Partnership for Dance in Education

<a href="https://www.passionfruits.eu/wp-content/uploads/2017/09/Maciek/Latisa.mp3" download="">Pobierz</a>

Wersja A

<a href="https://www.passionfruits.eu/wp-content/uploads/2017/09/LT_Latisa_ver._A.mp4" download="">Pobierz</a>

Wersja B

<a href="https://www.passionfruits.eu/wp-content/uploads/2017/09/LT_Latisa_ver._B.mp4 " download="">Pobierz</a>

Wersja C

<a href="https://www.passionfruits.eu/wp-content/uploads/2017/09/LT_Latisa_ver._C.mp4 " download="">Pobierz</a>

Instruktaż

<a href="https://www.passionfruits.eu/wp-content/uploads/2017/09/Instruktaze/Instruktaz_LT_PL.mp4" download="">Pobierz</a>
Warunki korzystania

Warunki korzystania

Stowarzyszenie „Passionfruits” jest właścicielem praw autorskich majątkowych  i zależnych wszystkich zasobów dostępnych na stronie. Dopuszcza się ich wykorzystanie jedynie w celach edukacyjnych, mających charakter niezarobkowy i zgodnie z zasadami licencji Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0).

 

Link do pełnej treści licencji:

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl

 

Wykorzystując którykolwiek z zasobów należy każdorazowo podać jego autora lub autorów (zgodnie z informacjami podanymi na stronie) oraz wskazać właściciela praw autorskich majątkowych.

 

Na przykład:

 

Tytuł: Serele

Muzyka: Witold Jarosiński

Choreografia: German Komarovski

Własność praw autorskich majątkowych: Stowarzyszenie „Passionfruits”.

 

Jakakolwiek modyfikacja lub ingerencja w integralność utworów jest niedozwolona.

 

W razie wątpliwości dotyczących zasad wykorzystania zasobów, prosimy o kontakt.

You have Successfully Subscribed!