Česká Polka

Polka to powszechny w wielu krajach taniec ludowy, w metrum 2/4 i w szybkim tempie. Już w XIX wieku uznawany był za tradycyjny ludowy taniec polski, jednak tak naprawdę powstał w Czechach. Polka to jedyny czeski taniec narodowy, który według większości autorów powstała w Hradcu Kralowe z sympatii dla polskiego powstania narodowego w 1830 roku. Wskazuje na to między innymi jego nazwa wywodząca się prawdopodobnie z czeskiego słowa půlka, czyli półrytm, półkrok. Słowo to odnosi się do charakterystycznego kroku tańca, który jest bardzo szybki, żywy, skoczny i radosny. Polka rozwinęła się chyba z polskiego krakowiaka, przy czym została wzbogacona o niektóre czysto czeskie elementy.

Nasza choreografia inspirowana jest polowaniem myśliwych na zajączki.  Chłopcy – myśliwi – wpierw poszukują zajączki – dziewczyny – na łące, a kiedy odnajdują je, starają się je złapać. Następuje wspólny taniec parowy,  po czym zajączkom udaje się myśliwym uciec w las.

 

 

Česká Polka

przez Witold Jarosiński | Strategic Partnership for Dance in Education

<a href="https://www.passionfruits.eu/wp-content/uploads/2017/09/Maciek/Ceska_Polka.mp3" download="">Pobierz</a>

Wersja A

<a href="https://www.passionfruits.eu/wp-content/uploads/2017/09/CZ_Czeska_Polka_ver._A.mp4" download="">Pobierz</a>

Wersja B

<a href="https://www.passionfruits.eu/wp-content/uploads/2017/09/CZ_Czeska_Polka_ver._B.mp4 " download="">Pobierz</a>

Wersja C

<a href="https://www.passionfruits.eu/wp-content/uploads/2017/09/CZ_Czeska_Polka_ver._C.mp4 " download="">Pobierz</a>

Instruktaż

<a href="https://www.passionfruits.eu/wp-content/uploads/2017/09/Instruktaze/Instruktaz_CZ_PL.mp4" download="">Pobierz</a>
Warunki korzystania

Warunki korzystania

Stowarzyszenie „Passionfruits” jest właścicielem praw autorskich majątkowych  i zależnych wszystkich zasobów dostępnych na stronie. Dopuszcza się ich wykorzystanie jedynie w celach edukacyjnych, mających charakter niezarobkowy i zgodnie z zasadami licencji Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0).

 

Link do pełnej treści licencji:

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl

 

Wykorzystując którykolwiek z zasobów należy każdorazowo podać jego autora lub autorów (zgodnie z informacjami podanymi na stronie) oraz wskazać właściciela praw autorskich majątkowych.

 

Na przykład:

 

Tytuł: Serele

Muzyka: Witold Jarosiński

Choreografia: German Komarovski

Własność praw autorskich majątkowych: Stowarzyszenie „Passionfruits”.

 

Jakakolwiek modyfikacja lub ingerencja w integralność utworów jest niedozwolona.

 

W razie wątpliwości dotyczących zasad wykorzystania zasobów, prosimy o kontakt.

You have Successfully Subscribed!