Česká Polka

Polka is a very widespread folk dance common in many countries. It has a measure of 2/4 and a lively tempo. Even since the 19th century it was regarded as a traditional polish folk dance, however it’s true origin is Czech Republic. It is the only Czech national dance which, according to most authors, was born in Hradec Kralowe out of sympathy to the Polish national uprising in 1830. It’s name stems from the word půlka – meaning half-rhythm, half-step. The word points to the characteristic basic step of the dance, which is fast, brisk and cheerful. Polka has probably evolved form the Polish krakowiak and it has been enriched with many typically Czech elements.

Our choreography was inspired by a hunt for rabbits or hares. In the beginning, boys – the hunters – are looking for the girls – the hares – on a meadow. When they find them, they try to catch them. In the end of the dance in pairs that follows, the girls manage to escape to the forest.

Česká Polka

przez Witold Jarosiński | Strategic Partnership for Dance in Education

<a href="https://www.passionfruits.eu/wp-content/uploads/2017/09/Maciek/Ceska_Polka.mp3" download="">Download</a>

Version A

<a href="https://www.passionfruits.eu/wp-content/uploads/2017/09/CZ_Czeska_Polka_ver._A.mp4" download="">Download</a>

Version B

<a href="https://www.passionfruits.eu/wp-content/uploads/2017/09/CZ_Czeska_Polka_ver._B.mp4 " download="">Download</a>

Version C

<a href="https://www.passionfruits.eu/wp-content/uploads/2017/09/CZ_Czeska_Polka_ver._C.mp4 " download="">Download</a>

Instructions

<a href="https://www.passionfruits.eu/wp-content/uploads/2017/09/Instruktaze/Instructions_CZ_ENG.mp4" download="">Download</a>
Warunki korzystania

Warunki korzystania

Stowarzyszenie „Passionfruits” jest właścicielem praw autorskich majątkowych  i zależnych wszystkich zasobów dostępnych na stronie. Dopuszcza się ich wykorzystanie jedynie w celach edukacyjnych, mających charakter niezarobkowy i zgodnie z zasadami licencji Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0).

 

Link do pełnej treści licencji:

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl

 

Wykorzystując którykolwiek z zasobów należy każdorazowo podać jego autora lub autorów (zgodnie z informacjami podanymi na stronie) oraz wskazać właściciela praw autorskich majątkowych.

 

Na przykład:

 

Tytuł: Serele

Muzyka: Witold Jarosiński

Choreografia: German Komarovski

Własność praw autorskich majątkowych: Stowarzyszenie „Passionfruits”.

 

Jakakolwiek modyfikacja lub ingerencja w integralność utworów jest niedozwolona.

 

W razie wątpliwości dotyczących zasad wykorzystania zasobów, prosimy o kontakt.

You have Successfully Subscribed!