Diobołek

Nasz układ składa się z dwu tańców – chodzonego, ogólnie nazywanego tańcem wolnym, i  diobołka – szybki taniec zwany też klaskanym. Chodzony to taniec powolny, dostojny, natomiast diobołek wliczany jest w grupę tańców zabawowych.

Podobnie jak piłka, również diobołek i chodzony jest jednym z tańców Beskidu Śląskiego, który zadomowił się po czeskiej stronie. Rozmaitość melodii śląskich cechuje kontrast części wolnej i szybkiej. Jest to wyróżniająca się cecha, wytwarzająca dużą skalę napięć dynamicznych. Część wolna wykonywana w tempie umiarkowanym ma często charakter chodzonego. Druga część natomiast wykonywana w szybkim tempie, biegiem lub podskokami, urozmaicona klaśnięciami i przytupami, zmienia się w żywy, wesoły taniec.

 

Diobołek

przez Witold Jarosiński | Strategic Partnership for Dance in Education

<a href="https://www.passionfruits.eu/wp-content/uploads/2017/09/Maciek/Diobolek.mp3" download="">Pobierz</a>

Wersja A

<a href="https://www.passionfruits.eu/wp-content/uploads/2017/09/CZ_Diobolek_ver._A.mp4" download="">Pobierz</a>

Wersja B

<a href="https://www.passionfruits.eu/wp-content/uploads/2017/09/CZ_Diobolek_ver._B.mp4 " download="">Pobierz</a>

Wersja C

<a href="https://www.passionfruits.eu/wp-content/uploads/2017/09/CZ_Diobolek_ver._C.mp4 " download="">Pobierz</a>

Instruktaż

<a href="https://www.passionfruits.eu/wp-content/uploads/2017/09/Instruktaze/Instruktaz_CZ_PL.mp4" download="">Pobierz</a>
Warunki korzystania

Warunki korzystania

Stowarzyszenie „Passionfruits” jest właścicielem praw autorskich majątkowych  i zależnych wszystkich zasobów dostępnych na stronie. Dopuszcza się ich wykorzystanie jedynie w celach edukacyjnych, mających charakter niezarobkowy i zgodnie z zasadami licencji Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0).

 

Link do pełnej treści licencji:

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl

 

Wykorzystując którykolwiek z zasobów należy każdorazowo podać jego autora lub autorów (zgodnie z informacjami podanymi na stronie) oraz wskazać właściciela praw autorskich majątkowych.

 

Na przykład:

 

Tytuł: Serele

Muzyka: Witold Jarosiński

Choreografia: German Komarovski

Własność praw autorskich majątkowych: Stowarzyszenie „Passionfruits”.

 

Jakakolwiek modyfikacja lub ingerencja w integralność utworów jest niedozwolona.

 

W razie wątpliwości dotyczących zasad wykorzystania zasobów, prosimy o kontakt.

You have Successfully Subscribed!