Podstawą na której zrodziła się idea naszego projektu, było stwierdzenie, iż my jako młodzież nie wyobrażamy sobie dziś życia bez tych technologicznych udogodnień – jesteśmy od nich w zasadzie uzależnieni. W ramach zrealizowanych działań przeprowadziliśmy swoisty „detoks”. Na czas wymiany pożegnaliśmy się z telefonami komórkowymi, Internetem czy Facebookiem i spróbowaliśmy poradzić sobie z zadaniami w sposób tradycyjny.

Naszym zdaniem poznawanie świata bez udogodnień technologicznych zmusiło nas do szukania nowych rozwiązań codziennych problemów i przez to pozostawiło bogatszymi w doświadczenia, które pozwolą nam w przyszłości bardziej świadomie korzystać z nowoczesnej techniki. Takie podejście postawiło duży nacisk na bezpośrednie kontakty między uczestnikami – a zarówno liderzy, jak i przedstawiciele firm z naszych regionów, z którymi się kontaktowaliśmy, zgadzają się co do tego, że trudności w bezpośrednich interakcjach to rosnący problem osób wkraczających obecnie na rynek pracy.

Nadrzędnym celem naszego projektu była poprawa szans uczestniczącej w nim młodzieży na rynku pracy, która będzie na ten rynek wkraczać niedługo. Chcieliśmy ten cel osiągnąć poprzez zwiększenie świadomości z jaką wykorzystujemy nowe technologie w życiu codziennym a także poprzez rozwój umiejętności związanych z bezpośrednimi kontaktami międzyludzkimi. Przeprowadziliśmy działanie, które miało wpisane podstawowe założenie – pozbawienie się dobrodziejstw współczesnej techniki.

Pierwszym z efektów jest reportaż filmowy składający się z wywiadów z uczestnikami, przeprowadzonych podczas wymiany. Dokumentuje on wrażenia członków zespołu projektowego z realizowanych działań, ich przemyślenia i refleksje. Chcieliśmy aby reportaż ten miał też wymiar wideo-dziennika i obrazował zmiany jakie zachodziły w postawach i przekonaniach uczestników.

Oprócz reportażu, przygotowany został też filmik promocyjny z wymiany, którego funkcją jest głównie wzbudzenie zainteresowania w odbiorcach i zachęcenie ich do pełniejszego zaangażowania się w poruszany przez nas temat

Drugim efektem stanowiącym swoiste podsumowanie naszych działań była ulotka informacyjna skierowana do młodych ludzi, zawierająca wskazówki dotyczące tego co robić aby rozwijać umiejętności „miękkie” pożądane na rynku pracy oraz jak bardziej efektywnie korzystać ze wspomnianych nowych technologii korzystać. Znalazły się w niej również wyniki analizy dla technologii w życiu codziennym przeprowadzonej w ramach jednego z działań w trakcie wymiany a także zestawienie Bilansu Ćwierćwiecza. Staraliśmy się uchwycić w nich zarówno specyfikę tematu naszego projektu, jak i charakter grup docelowych. Zależało nam też na dotarciu do młodych ludzi z poza naszych regionów więc elektroniczne wersje ulotek trafiły zarówno na stronę internetową naszej instytucji, jak i na profil projektu na portalu Facebook.

Udało się nam zrealizować jedno działanie którego nie planowaliśmy wcześniej. W związku z tym, że rozwój umiejętności związanych z kontaktami międzyludzkimi wymaga wyjścia ze strefy komfortu i współpracy pomiędzy ludźmi postanowiliśmy zorganizować dodatkowe działanie oparte o takie pola aktywności, które są dla nas całkowicie nowe. Postanowiliśmy ułożyć proste układy taneczne – które miały wyrażać jakąś emocję. Wybraliśmy taniec, ponieważ dla większości z nas jest to dziedzina z którą wcześniej się nie próbowaliśmy. Wyjście poza strefę komfortu i praca w grupach nad układami tanecznymi, pozwoliła nam rozwinąć umiejętności pracy w grupie, działać pod presją czasu, zmierzyć się z czymś nowym i nieznanym, rozwinąć muzykalność i koordynację ciała.

Warunki korzystania

Warunki korzystania

Stowarzyszenie „Passionfruits” jest właścicielem praw autorskich majątkowych  i zależnych wszystkich zasobów dostępnych na stronie. Dopuszcza się ich wykorzystanie jedynie w celach edukacyjnych, mających charakter niezarobkowy i zgodnie z zasadami licencji Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0).

 

Link do pełnej treści licencji:

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl

 

Wykorzystując którykolwiek z zasobów należy każdorazowo podać jego autora lub autorów (zgodnie z informacjami podanymi na stronie) oraz wskazać właściciela praw autorskich majątkowych.

 

Na przykład:

 

Tytuł: Serele

Muzyka: Witold Jarosiński

Choreografia: German Komarovski

Własność praw autorskich majątkowych: Stowarzyszenie „Passionfruits”.

 

Jakakolwiek modyfikacja lub ingerencja w integralność utworów jest niedozwolona.

 

W razie wątpliwości dotyczących zasad wykorzystania zasobów, prosimy o kontakt.

You have Successfully Subscribed!