Anės Polka

Folklorystyczna wersja muzyki i tańca, który był tańczony od końca XIX wieku, pochodzi z litewskiej Żmudzi. Tańce o takiej nazwie dotychczas są rozpowszechnione na teraźniejszych terenach południowej Żmudzi. Stylizowany wariant muzyki, w metrum 2/4, która została napisana w ramach projektu, przekazuje obrazek balu, który ma miejsce na królewskim dworze. Taniec składa się z trzech części: uroczyste przybycie królewskiej świty na bal, zabawa taneczna na królewskim dworze oraz zakończenie balu wraz z odjazdem świty królewskiej. Taniec w dużym stopniu jest oparty na zgrywaniu aktorskim tancerzy. W układzie tanecznym są wykorzystywane kroki nieskocznej polki oraz wolnego biegu zarówno w parze jak i oddzielnie. W tańcu mogą być używane rekwizyty sceniczne: korony, krzesła królewskie, a także ubrania stylizowane, które mogą przybliżyć widzowi oraz tancerzom ówczesną atmosferę, która panowała na dworach królewskich. Taniec jest ułożony w trzech wersjach parowych: dla 6 par, dla 5 dziewczyn i 3 chłopców oraz dla 5 chłopców i 3 dziewczyn.

Anės Polka

przez Witold Jarosiński | Strategic Partnership for Dance in Education

Wersja A

Wersja B

Wersja C

Instruktaż

Warunki korzystania

Warunki korzystania

Stowarzyszenie „Passionfruits” jest właścicielem praw autorskich majątkowych  i zależnych wszystkich zasobów dostępnych na stronie. Dopuszcza się ich wykorzystanie jedynie w celach edukacyjnych, mających charakter niezarobkowy i zgodnie z zasadami licencji Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0).

 

Link do pełnej treści licencji:

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl

 

Wykorzystując którykolwiek z zasobów należy każdorazowo podać jego autora lub autorów (zgodnie z informacjami podanymi na stronie) oraz wskazać właściciela praw autorskich majątkowych.

 

Na przykład:

 

Tytuł: Serele

Muzyka: Witold Jarosiński

Choreografia: German Komarovski

Własność praw autorskich majątkowych: Stowarzyszenie „Passionfruits”.

 

Jakakolwiek modyfikacja lub ingerencja w integralność utworów jest niedozwolona.

 

W razie wątpliwości dotyczących zasad wykorzystania zasobów, prosimy o kontakt.

You have Successfully Subscribed!