Kozok

Kozok jest tańcem bardzo rozpowszechnionym, tańczonym przede wszystkim na Wałasku, ale również na terenie Beskidu Śląskiego, gdzie ruchowo bardzo zbliżony jest do świnioka. Nazwa kozok nie ma nic wspólnego z kozokiem ukraińskim, ale raczej należy go łączyć z zwierzęciem, kozą oraz podobnie jak u świnioka z osobą, która pilnowała kozy na pastwisku czyli kozokiem.

Kozok jest również jednym z tańców figurowych, które wkroczyły na Śląsk w 17 wieku z zachodu (z Czech).

W układzie tańca przeplata się krok podstawowy kozoka z podskokami i polką. 

Kozok

przez Witold Jarosiński | Strategic Partnership for Dance in Education

Wersja A

Wersja B

Wersja C

Instruktaż

Warunki korzystania

Warunki korzystania

Stowarzyszenie „Passionfruits” jest właścicielem praw autorskich majątkowych  i zależnych wszystkich zasobów dostępnych na stronie. Dopuszcza się ich wykorzystanie jedynie w celach edukacyjnych, mających charakter niezarobkowy i zgodnie z zasadami licencji Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0).

 

Link do pełnej treści licencji:

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl

 

Wykorzystując którykolwiek z zasobów należy każdorazowo podać jego autora lub autorów (zgodnie z informacjami podanymi na stronie) oraz wskazać właściciela praw autorskich majątkowych.

 

Na przykład:

 

Tytuł: Serele

Muzyka: Witold Jarosiński

Choreografia: German Komarovski

Własność praw autorskich majątkowych: Stowarzyszenie „Passionfruits”.

 

Jakakolwiek modyfikacja lub ingerencja w integralność utworów jest niedozwolona.

 

W razie wątpliwości dotyczących zasad wykorzystania zasobów, prosimy o kontakt.

You have Successfully Subscribed!